THÔNG BÁO Thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 13/09/2023

chi tiết