THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy PCTC và TKCN huyện YK

Cập nhật: Thứ năm, 16/05/2024

chi tiết