KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Yên Khánh giai đoạn 2024-2025

Cập nhật: Thứ sáu, 24/05/2024

chi tiết