QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức chính thức và dự phòng được cử đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) thuộc UBND huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ ba, 04/06/2024

chi tiết