Thông tin lãnh đạo

Ban Thường vụ Đảng bộ xã

Ban Thường vụ Đảng bộ xã Khánh Thiện:

1. Đồng chí: Nguyễn Thế Quang

Chức vụ: Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ xã

Ngày sinh: 13/07/1985

Quê quán: xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

2. Đồng chí: Phạm Văn Toàn

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Ngày sinh: 06/02/1981

Quê quán: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3. Đồng chí: Phạm Hồng Quang

Chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã

Ngày sinh: 20/10/1982

Quê quán: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

4. Đồng chí: Phạm Hữu Khánh

Chức vụ: Thường vụ Đảng bộ - Phó chủ tịch HĐND xã

Ngày sinh: 01/12/1963

Quê quán: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

5. Đồng chí: Đỗ Hồng Dũng 

Chức vụ: Thường vụ Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã

Ngày sinh: 18/8/1986

Quê quán: xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình