Chỉ đạo điều hành

THÔNG BÁO Về việc cấp kinh phí năm 2023

Cập nhật: Thứ tư, 10/01/2024

Nghị quyết 01/2023 của HĐND tỉnh NB

Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2023

TB Kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XV

Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023

Kế hoạch V/v duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cập nhật: Thứ tư, 15/06/2022

Kế hoachjV/v duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 02-06-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cụm 5 xã.

Cập nhật: Thứ hai, 13/06/2022

Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 02-06-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN cụm 5 xã năm 2022.