Các Đc trong BTV Đảng uỷ và Ông Phạm Tuyển Quân - TGĐ Công ty cổ phần công nghệ Thái An Bình, nhà tài trợ chính cho giải bóng dá thanh niên cúp Thái An Bình lần thứ VIII trao giải nhì cho đội xóm Bến Xanh

Cập nhật: Thứ năm, 02/05/2024

xóm Bến Xanh đạt giải nhì trong giải bóng đá thanh niên cúp Thái An Bình lần thứ VIII xã Khánh Thiện

Bài viết khác