Công văn V/v phối hợp tăng cường công tác thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài của UBND tỉnh NB

Cập nhật: Thứ tư, 12/06/2024

chi tiết

Bài viết khác