Công văn V/v xử lý việc lấn chiếm lòng đường, lề đường làm nơi tập kết phơi lúa thóc, nông sản gây mất ATGT trên các tuyến đường bộ trên địa bàn

Cập nhật: Thứ sáu, 07/06/2024

chi tiết

Bài viết khác