Đồng chí Nguyễn Thế Quang - HUV, Bí thư Đảng bộ xã cùng các Đc trong BTV Đảng uỷ, trưởng các ngành đoàn thể đến thăm hỏi động viên Bà Trần Thị My - Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhận được hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh theo NQ 43 HĐND tỉnh.

Cập nhật: Thứ tư, 15/05/2024

 Sáng nay, ngày 24/5/2024 Đồng chí Nguyễn Thế Quang - HUV, Bí thư Đảng bộ xã cùng các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể đến thăm hỏi và động viên bà Trần Thị My - NCT cô đơn thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà được nhận hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh theo NQ 43 HĐND tỉnh.

Bài viết khác