BÁO CÁO Tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát trong năm 2021 và năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện

Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2023

chi tiết