Chỉ thị của Chính phủ V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/Ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B_ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_t%C4%83ng_c%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%C3%A1c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_%C4%91%E1%BA%A3m_b%E1%BA%A3o_%C4%91%C3%B3n_t%E1%BA%BFt_2023.pdf