Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 -2030; Tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2023

/uploads/images/421_TM_Chuong_trinh_ed_20230403044040282280_0000014H42_20230406093141561561_000-00-29-H42.pdf