Công văn của UBND huyện V/v đảm bảo ANTT dịp tết Dương lịch và Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/cv_ubnd_huy%E1%BB%87n_v%E1%BB%81_%C4%91%E1%BA%A3m_b%E1%BA%A3o_antt_d%E1%BB%8Bp_t%E1%BA%BFt_d%C6%B0%C6%A1ng_l%E1%BB%8Bch_v%C3%A0_t%E1%BA%BFt_nguy%C3%AAn_%C4%91%C3%A1n_2023.pdf