Công văn hướng dẫn thu hồi, khắc con dấu, chuyển đổi địa chỉ cư trú do thay đổi địa giới và tên gọi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023

chi tiết