Công văn V/v Đề xuất phối hợp triển khai cung cấp chữ ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Tập đoàn Viễn thông Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 30/10/2023

chi tiết