Công văn V/v thực hiện quy trình nộp hồ sơ thẩm định công trình qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Khánh.

Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023

chi tiết