Công văn V/v triển khai kết nối, liên thông Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở thông tin và truyền thông

Cập nhật: Thứ hai, 30/10/2023

chi tiết