Cv thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn

Cập nhật: Thứ hai, 18/09/2023

chi tiết