Kế hoạch Khám tuyển sưc khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 của UBND huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ ba, 24/10/2023

chi tiết