Kế hoạch Phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông" trên địa bàn huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023

chi tiết