KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ tư, 16/08/2023

chi tiết