KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa và thể thao kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023

Cập nhật: Thứ sáu, 18/08/2023

chi tiết