KẾ HOẠCH Triển khai thử nghiệm Ứng dụng Công dân số tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2023

/uploads/images/stttt_kh_thu_nghi_cong_dan_so_ninh_binh_20230410041858650650_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230410055920_000-00-05-h42.pdf