KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện kết luận tại Phiên họp thứ ba và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2023

/uploads/images/kh_so_59_cua_ubnd_tinh_20230414093546456461.pdf