Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình của Bộ nội vụ

Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2023

chi tiết