KH phát động cao điểm "50 ngày, đêm" tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện Yên Khánh có hiệu lực từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023

Cập nhật: Thứ tư, 13/09/2023

chi tiết