Nghị quyết V/v Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/83_NQ_1_20221219022042531530_vnpt_ca_signed_20221219022211_000-00-00-K42.pdf