NQ về chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Khánh Hòa nằm trong lô đất VII - 27 thuộc quy hoạch phân khu đô thị mở rộng về phía Nam trong quy hoạch chung đô thị NB đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023

chi tiết