NQ về việc quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở GDMN, cơ sở GDPT công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 11/09/2023

chi tiết