Phụ lục QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 3 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2023

/uploads/images/Phu_luc_cap_tinh_da_sua_ngay_1242023_20230412091840372370_vnpt_ca_signed_20230414101345_000-00-00-H42_(1).pdf