QĐ ban hành quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động

Cập nhật: Thứ tư, 21/12/2022

/uploads/images/9542_D2D23C335C95E22CB7D1C0F63B2916BB-BHXHVN_198E78E78E32ABEF528205086F1614E6_sdk2__000-00-00-H42.pdf