Quyết định ban hành Đơn giá Dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh NInh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 21/09/2023

chi tiết

Bài viết khác