QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 07/06/2023

/uploads/images/qd_32_quy_dinh_han_muc_giao_dat_cong_nhan_dat_cho_ho_gia_dinh_ca_nhan_20230515044847817810_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230518074312_000-00-00-h42.pdf