QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: Thứ tư, 07/06/2023

/uploads/images/0501_qd_phe_duyet_quy_hoach_quang_cao_ngoai_troi_tinh_nb_(sau_khi_co_tbkl)_20230529020831504500_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230530074655_h42.pdf