Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 19/04/2023

/uploads/images/01_quyet_dinh_quy_trinh_noi_bo_20230412091833689680_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230414101245_000-00-00-h42.pdf