QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 07/06/2023

/uploads/images/qd_he_so_dieu_chinh_tang_them_tien_luong_20230601024052625620_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230602074812_h42.pdf