QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 07/06/2023

/uploads/images/qd_22_quy_dinh_viec_ra_soat_cong_bo_danh_muc_cac_thua_dat_nho_hep_20230414084544903900_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230417074914_000-00-00-h42.pdf