thông báo kết quả hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XV

Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2023

chi tiết