THÔNG BÁO Niêm yết công khai Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 21/09/2023

chi tiết