V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Cập nhật: Thứ năm, 22/09/2022

/uploads/images/cong_van_to_chuc_cac_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_lam_cho_the_gioi_sach_hon_na_20220920112049518510_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20220920044804_000-00-29-h42.pdf