Công khai ngân sách

Công khai điều chỉnh dtc 2023

Cập nhật: Thứ năm, 06/07/2023

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2023

Cập nhật: Thứ năm, 06/07/2023

Công khai dtc trung hạn

Cập nhật: Thứ năm, 06/07/2023

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Cập nhật: Thứ năm, 29/06/2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2022

Cập nhật: Thứ ba, 20/06/2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023

Cập nhật: Thứ tư, 04/01/2023

Công khai vốn xây dựng cơ bản năm 2023

Cập nhật: Thứ tư, 04/01/2023