KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 06/09/2023

chi tiết