QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề cương dự án “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình"

Cập nhật: Thứ ba, 08/08/2023

/uploads/images/qd_de_cuong_kh_2024_20230804104920710710_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20230807073731_h42-29.pdf