TỜ TRÌNH V/v phê duyệt đề cương “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình"

Cập nhật: Thứ ba, 08/08/2023

/uploads/images/176_6_to_trinh_phe_duyet_de_cuong_20230803105002445440_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20_20230804104931594590_h42-29.pdf