Hội nghị gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ

Cập nhật: Thứ sáu, 03/02/2023

 Ngày 27/1/2023; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự xã nhà Tổ chức Hội nghị gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ; Đ/c Nguyễn Thế Quang - HUV, Bí thư đảng bộ xã đã có những chia sẻ tâm tư, động viên các thanh niên xã nhà trước khi lên đường nhập ngũ, hoàn thành tôt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao phó./.

Bài viết khác