Tài liệu Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Kèm theo Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày21 tháng 8 năm 2023)

Cập nhật: Thứ sáu, 25/08/2023

chi tiết

Bài viết khác